آموزش تحلیل بنیادی تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس

آموزش تحلیل بنیادی تاثیر نرخ بهره در بازار فارکس

نرخ بهره را میتوان به روش های گوناگونی تعریف کرد.مبلغی که در هنگام بهره برداری از سرمایه پرداخت میشود به بهره معروف است.چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه به درصد حساب شود با آن اندازه یا نرخ بهره گفته میشود.
به صورت دیگر نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار پرداخت میشود و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان میکنند.
از یک سو میتوان گفت نرخ بهره،جایزه به تعویق انداختن مصرف است.در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد میتواند قدرت خرید امروز را با قدرت خرید آینده مبادله کند.از این رو هر فردی با توجه به نرخ بهره جاری می سنجد که آیا باید اکنون مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تعویق بیندازد.پس نرخ بهره نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی میکند.
از سوی دیگر نرخ بهره در حقیقت برای اقتصاد سازوکاری را ایجاد میکند که مردم را در تصمیم به چگونگی تخصیص درآمد به کالاها و خدمات در طی زمان راهنمایی میکند.
کینز به عنوان یک اقتصاد دان برجسته به بهره به صورت ویژه ای مینگرد.از نظر وی بهره نرخی است که میزان تمایل مردم به نگهداری ثروت به صورت پول نقد را تعیین میکند و به عبارت دیگر نرخ بهره تعادل بین صورتهای مختلف دارایی و میزان پول نقد را موجب میشود.همچنین او معتقد بود که نرخ بهره مبلغی است که بابت استفاده از وام یا اعتبار پرداخت میشود.از این دیدگاه نظری نرخ بهره جبران هزینه تورم است.همچنین نرخ بهره نشان میدهد که آیا بازدهی و سرمایه گذاری در یک طرح خاص مناسب است؟
اگر بخواهیم نرخ بهره را از دیدگاه های مختلفی درجه بندی کنیم داریم:

از دیدگاه خانوار و مصرف کننده:
زمانی که شخصی برای به دست آوردن مصرف بیشتر در آینده مصرف کنونی را به تعویق بیندازد نرخی را در نظر میگیرد.این نرخ نمایانگر پولی است که شخص حاضر شده که با قدرت خرید آینده معاوضه کند و به نرخ بهره مشهور است.
از دیدگاه سرمایه پذیر:
نرخی را که یک شخص در هنگام بهره برداری از سرمایه میپردازد به نرخ بهره مشهور است.
از دیدگاه یک بنگاه اقتصادی:
از دیدگاه یک تولید کننده نرخ بهره به معنی آن است که آیا باید تولید کند و اگر تولید کند به چه میزانی استفاده از اعتبارات برای وی هزینه دارد و چگونه باید سرمایه ها را به این امر اختصاص دهد.

اساسا در اقتصاد هر چیزی قیمتی دارد. مسایلی همچون میزان عرضه و تقاضا و عوامل اثر گذار بر روی عرضه و تقاضا نقشی اساسی در تعیین قیمتها دارند.
قیمت ، میزان ارزشی است که ما برای آن کالا در نظر میگیریم و قیمت به ما پیام میدهد که چگونه منابع پولی خود را صرف آن کنیم.براین اساس پول نیز ارزش دارد.ارزش پول همان نرخ بهره است.

نرخ بهره مهمترین و برترین عامل اثر گذار بر روی نرخ های مبادلات ارزمی باشد بنابراین برای معامله گران در بازار فارکس بخصوص تحلیلگران فاندامنتال (بنیادی) بسیار قابل توجه می باشد.معمولا نخستین پند و اندرزی که در تحلیل بنیادی به معامله گران تازه کار داده میشود آن است که مراقب نرخ های بهره باشید.البته گفتن این موضوع بسیار ساده تر از انجام دادن آن است.
به طور کلی نرخ بهره بالاتر سبب تقویت ارز یک کشور میشود.همچنین با ثابت نگاه داشتن سایر عوامل کاهش نرخ بهره موجب تضعیف نرخ ارز در یک کشور میشود.با این وجود سرمایه گذاران باید به نرخ بهره واقعی نسبت به نرخ بهره اسمی توجه کنند.نرخ بهره اسمی بر عکس نرخ بهره واقعی،تورم را به حساب می آورد.نرخ بهره بانک های مرکزی و تجاری از دیدگاه اقتصادی به مفهوم نرخ بهره اسمی است و میزان توان و قدرت خرید به عنوان بهره واقعی در نظر گرفته میشود.
در واقع داریم:
نرخ بهره اسمی=نرخ بهره واقعی+نرخ تورم انتظاری.

چگونه بانک های مرکزی با تغییر نرخ بهره اقتصاد را کنترل میکنند؟
بنگاه های اقتصادی به نرخ اعتباراتی که از بازارهای مالی میگیرند واکنش نشان میدهند.اگر سطح نرخ بهره با توجه به شرایط و تعادل های اقتصادی کاهش پیدا کند میتواند منجر به افزایش سرمایه گذاری شود.به طور طبیعی چیزی که ارزان باشد بیشتر از آن استفاده میشود.
در واقع اقتصاد امریکا هم به دلیل آنکه بنگاه های اقتصادی نمیتوانند بیشتر سرمایه گذاری کنند با مشکل مواجه شدند چرا که نرخ های بهره آنقدر بالا بود که برای آنها صرف نداشت که از بانک ها و موسسات مالی وام دریافت کنند.در نتیجه فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد تا باعث افزایش سرمایه گذاری شود و اقتصاد را از رکود بیرون بیاورد.
اگر به درون بنگاه های اقتصادی آمریکا نگاهی بیندازیم و نماگرهای آن را بررسی کنیم متوجه میشویم که مثلا وضعیت خانه سازی در امریکا خوب نیست.بنگاه ها نمیتوانند خوب تولید کنند و سطح انتظارات آنها نسبت به آینده پایین آمده است.بانک مرکزی با این آمار متوجه میشود که در حال حاضر وضعیت مناسبی از سطح بهره نیست و در نتیجه با اتخاذ سیاست های پولی در جهت افزایش رشد و کنترل چرخه اقتصاد قدم بر میدارد.اتخاذ این سیاست ها بر خانوارها هم اثر میگذارد چرا که هر چه نرخ بهره بالاتر باشد مردم نیز کمتر مصرف میکنند.
در نتیجه با افزایش مصرف،بنگاه ها نیز بیشتر تولید میکنند و این مسئله باعث خارج شدن اقتصاد از شرایط بحرانی میشود.پس تغییرات نرخ بهره بر روی هر دو کارگزار بزرگ اقتصاد یعنی خانوارها در مصرف و بنگاه ها در تولید اثر میگذارد.
از طرف دیگر زمانی که اقتصاد از رکود فاصله میگیرد و اقتصاد با رونق مواجه میشود نرخ بهره باید افزایش پیدا کند.به دلیل آنکه ارزش پول حفظ شود و بیش از حد سرمایه گذاری و تولید انجام نشود.چرا که در این صورت هم مصرف افزایش می یابد و تورم ایجاد میشود و هم تولید به جایی خواهد رسید که بیش از مصرف در اقتصاد باشد.
بنابراین زمانی که تورم ایجاد میشود بانک مرکزی نرخ بهره را بالا میبرد.در واقع بنگاه های اقتصادی سرمایه گذاری میکنند که این مسئله باعث تورم میشود که به آن میگوییم تورم عمومی ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها ناشی از بنگاه های اقتصادی.اگر بهره افزایش نیابد آنقدر تقاضا افزایش می یابد و آنقدر بنگاه ها تولید میکنند که همانطور که گفتیم به جایی میرسد که دیگر کسی از آنها نمی خرد و در نتیجه بنگاه ها ورشکست میشوند.یعنی رشد اقتصادی بی رویه ایجاد میشود.بانک مرکزی موظف است که سطح تولید را با سطح قیمت و در نتیجه مصرف هماهنگ کند.میزان درآمد خانوارها را با میزان تولیدات هماهنگ میکند.در واقع با افزایش بهره موجب میشود که هزینه گرفتن پول افزایش یابد تا بدانند پول ارزشمند است و بیش از حد تولید نکنند و نتوانند آن را بفروشند.
بنابراین با افزایش رشد اقتصادی شاهد تورم ناشی از کارکرد اقتصاد خواهیم بود که بانک مرکزی نیز برای کنترل آن و تنظیم اقتصاد بهره را بالا میبرد.
هدف بانک مرکزی تثبیت قیمت ها و ثبات در بازارهای مالی است.ثبات در بازارهای مالی با رشد اقتصادی میسر میشود.

نتیجه:
زمانی که شاخص های اقتصادی هر بخش از اقتصاد(خانوارها،بنگاه ها و....)با کاهش مواجه میشوند ما از این مسایل نتیجه میگیریم که احتمالا بانک مرکزی برای کنترل این شرایط نرخ بهره را کاهش خواهد داد.کاهش بهره نیز همانطور که گفتیم موجب فروش آن ارز در بازارها در نتیجه شاهد کاهش ارزش آن ارز در بازار فارکس خواهیم بود.
نرخ بهره بسیار با اهمیت است.ما به عنوان یک معامله گربنیادی (FUNDAMENTAL) باید ارزهایی که انتظارات افزایش بهره در آنها وجود دارد را خرید کنیم و ارزهایی را که با انتظارات کاهش بهره مواجه اند را به فروش برسانیم.

با آرزوی موفقیت برای تمامی معامله گران در بازار فارکس.
نوشته شده توسط بخش آموزش فارکس FxErvin


Back to List