مدیریت سرمایه در بازار فارکس

مدیریت سرمایه در بازار فارکس

چگونه میتوان مدیریت پول خود در بازار فارکس را انجام داد؟  چگونه میتوان کنترل پول خود را در معاملات و هدایت آن در مسیرهای مثبت بدست گرفته و از ضرر و زیان در این بازار پر تکاپو و پرنوسان اجتناب کرد؟
این سوالات و سوالات دیگر همه روزه توسط معامله گران زیادی که در انواع بازار های مالی به خصوص بازار بزرگ و پر تلاطم فارکس در سرتا سردنیا فعالیت دارند مطرح میشوند.
بیشتر این سوالات بر روی بهترین طریقه های کسب سود متمرکز میباشند. با در نظر گرفتن تجربه طولانی در بازار فارکس میتوان گفت که بهترین روش برای کسب سود در این بازار اجتناب از ضرر و زیان ویا به حد اقل رساندن آن با بکار گیری تکنیکهای صحیح مدیریت ریسک و پول میباشد. تعداد زیادی از این تکنیکها مورد بررسی قرارگرفته و در اختیار علاقمندان قرارداده شده و تعداد زیادی نیز همه  روزه در حال انتشارمیباشند.
یکی از بهترین تکنیکهائی که در سیستم معاملات مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته قانون Pareto است. این قانون میگوید " فقط 20% اتفاقات دارای دلایل روشن هستند، این قانون قانون 20-80 نیز نام دارد. قانون Pareto ، 1 اصل اساسی دارد و آن پراکندگی عوامل است، پس از اینکه  Vilfredo Pareto اقتصاد دان ایتالیائی مطلع گشت که 80% خاک ایتالیا در تصاحب 20% جمعیت ایتالیا در زمان خود میباشند نامگذاری شد.
چگونه میتوان از این قانون بعنوان یک تکنیک در مدیریت پول استفاده کرد؟
در حالیکه استفاده از این اصل برای این منظور خیلی مشکل نیست حفظ تداوم و پایداری آن در بازار فارکس خصوصا" "برای معامله گرانی که دربازاری پر نوسان ومعامله گرانی که در بازار فارکس با حجم بالا  به قصد دریافت چند پیپ معامله می کنند" سهل و آسان نیست چرا که این مستلزم سازماندهی و پیگیری مستمر معاملات، یادداشت کردن هر معامله ای که معامله گر وارد آن میشود و تحلیل این معاملات و حجم آنها برای حصول نتایج مشخص مثل اینکه کدام جفت ارز مناسبترین معامله برای سیستم معاملاتی معامله گر بوده و بیشترین بازدهی را خواهد داشت، و یا اینکه چه وقت مناسبترین زمان برای معامله و کدام سیستم معاملاتی پر منفعترین استراتِژی میباشد.
باز هم  مکانیسم یکپارچه کردن اصل Pareto با سیستم مدیریت پول در معاملات فارکس میبایست مورد بحث و گفتگو قرار گیرد. همانگونه که در بالا نیز اشاره شد، استفاده و بکاربردن این اصل در سیستمهای معاملاتی بدلیل قابلیت انعطاف آن ودر نتیجه قابلیت اعمال آن در روشهای مختلف و زیادی که در پائین گفته خواهد شد ، مشکل نیست.
1-  برخی از افراد معاملات را از نزدیک دنبال کرده و با استفاده از نتایج بدست آمده تمرکز خود را بر روی پر منفعترین  جفت -ارزی که 80% بازدهی در طول دوره آزمایشی که توصیه میشود حداقل سه ماه باشد را دارد، میگذارند.
2-    برخی دیگر روی زمان معاملات متمرکز میشوند به این شکل که مناسبترین 20% زمانی که در طول آن(زمان معاملات موفق)  80%  معاملات موفق انجام گرفته رابدست آورده و  تصمیم میگیرند که چه زمانی میتوانند موفق ترین معاملات را انجام دهند.
3-    حد ضرر و حد سود نقاط مهمی در این سیستم میباشند که میبایست پررنگ شوند. تصور کنید که چقدر به نفعمان خواهد بود اگر  20% قابل بررسی کسب سودی معادل 80% بازدهی را بهمراه داشته باشد و نقطه 20% حد ضرر که 80% ضرر و زیان شمارا تشکیل میدهد را بشناسیم. از اینرو با تعیین یک حد سود و حد ضرر میتوانیم بهترین و مناسبترین محدوده را برای معاملات بدست آوریم. به این شکل که چنانچه 80% بازدهی از 20% موارد مورد بررسی را با حد سودی که تا 50 پیپ متغیر باشد را بدست آوریم، میتوانیم حد سود را پیرامون این رقم تعین کرده و در مورد حد  ضرر برعکس عمل کنیم.
4- و برخی دیگر به سیستمهای معاملاتی توجه دارند یعنی اینکه کدام سیستم بیشترین سود و یا بیشترین ضرر را در یک محدوده زمانی مشخص در بر خواهد داشت.

در معاملات فارکس فاکتورهای  زیاد دیگری برای کسب سود وجود دارند که میتوانند بر مبنای این اصل مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.ترکیب سه یا چهارتااز این فاکتورها میتواند کسب سود را به حد اکثر رسانده و یا ضرر و زیان را در حد قابل توجهی کاهش دهد اما مشکلترین روش برای حفظ یک استراتژی مناسب مدیریت پول با بکار بردن قانون Pareto خواهد بود چرا که این مستلزم سازماندهی و پیگیری مستمر و نزدیک معاملات بطور دقیق در بلند مدت میباشد و این میتواند تاثیر منفی روی معاملات داشته باشد چون شما قادر به انجام معاملات کوتاه مدت بدون در اختیار داشتن ابزار مناسب نخواهید بود.

به همین دلیل توصیه میشود که هر جزئی را در یک صفحه ای که امکان انجام محاسبات چندین ستون ازارقام و داده هارا داشته باشد بطور جداگانه وارد شود و معامله در یک حالت نرمال انجام شده و پس از اتمام دوره بررسی و مطالعه، مقدار زیادی اطلاعات برای تحلیل و بدست اوردن نتیجه در دست قرار خواهد گرفت. پس از این قادر خواهیم شد نتایج را با هم ادغام نموده و یک نتیجه کلی برای تصمیم گیری در مورد سودآورترین جفت ارزمعامله شده ،  بهترین محدوده نقطه کسب منفعت و نقطه توقف ضرر و مناسبترین زمان معامله بدست آورید. و با ادغام این نتایج، نتیجه جدیدی بدست خواهد آمد که حدود 80% بازدهی را تضمین مینماید.

پس از اتمام این محاسبات، یک استراتژی مناسب و قابل اطمینان برای مدیریت پول در بازار فارکس بدست خواهد آمد و برای اینکه به بهترین نتیجه برسیم واجب است که این محاسبات به روز باشند. در اینصورت خواهید دید که 80% و 20% ارقامی نظری بوده و تازمانیکه معاملات در اطراف آنان انجام شود تغییر خواهند کرد.
با آرزوی موفقیت برای تمامی معامله گران در بازار فارکس
بخش آموزش فارکس FxErvin
 


Back to List