نقش اوراق قرضه در تحلیل بنیادی بازار فارکس

نقش اوراق قرضه در تحلیل بنیادی بازار فارکس

اوراق قرضه برگه هایی هستند که موسسات و ادارات و یا بانک های معتبر هر کشور آنها را  صادر میکنند.
یک برگه قرضه از یک نرخ بهره اسمی مشخص و یک تاریخ سر رسید مشخص و یک قیمت اسمی مشخص که از طرف یک موسسه منتشر میشوند شامل شده اند.
دوره زمانی آنها به دسته های مختلفی تقسیم بندی میشود.مثلا اوراق قرضه 2 ساله 5 ساله 10 ساله و 30 ساله.
کار برد این اوراق چیست؟
چرا در تحلیل های مختلف اغلب به بازدهی اوراق قرضه یا bond Yield اشاره میشود؟
رابطه اوراق قرضه با نرخ بهره به چه ترتیب است؟
آیا از روی اوراق قرضه میتوانیم آینده نرخ یه جفت ارز را در بازار فارکس پیش بینی کنیم؟

برای روشن شدن مطلب با یک مثال شروع میکنیم.
یک برگه اوراق قرضه را به صورت زیرتصور کنید:
تاریخ:........
نرخ بهره اسمی:5
ارزش اسمی :100
این برگه قرضه طبق شرایط فوق با بازدهی 5 درصد می باشد.
حال باید به مفهوم بازدهی بپردازیم:
بازدهی یا همون Yield تابعی از نرخ بهره بر قیمت می باشد.یعنی در مثال بالا بازدهی برگه ما از تقسیم 5 بر صد به دست می آید که اگه آن را در 100 ضرب کنیم بازدهی برگه ما دارای بازدهی 5 درصد می باشد
حالا میرسیم به این که بازدهی اوراق قرضه چه چیزی را به ما نشان میدهد
موضع اینجاست که وقتی افراد حدس میزنند که نرخ بهره در آینده کاهش پیدا میکند متقاضی اوراق قرضه میشوند.وقتی تقاضا برای برگه های اوراق قرضه بالا میرود متعاقبا قیمت آنها افزایش پیدا میکند و بازدهی هم کاهش پیدا میکند.
به طور مثال فرض کنید پیش بینی میشود در مثال بالا نرخ بهره اسمی از 5 درصد به 4 درصد کاهش پیدا کند در این صورت تقاضا برای اوراق قرضه افزایش پیدا میکند و دیگر افرادی که آن برگه ها را دارند خاضر نیستند آن را به قیمت 100 تومن بفروشند و مثلا 110 را پیشنهاد میکننند در این صورت بازدهی کاهش پیدا میکند و میشود (5 بر 110 مساوی با 4.5)4.5.
ممکن است یک سوال دیگر مطرح شود که چرا با افزایش احتمال کاهش نرخ بهره تقاضا برای اوراق قرضه افزایش پیدا میکند؟
دلیلش این است که افراد اگر احتمال کاهش نرخ بهره را بدهند دیگر حاضر نیستند سرمایه خود رادر بانک بگذارند و سعی میکنند دارایی خودرا به شکل دیگری تبدیل کنند.مانند سهام زمین طلا مسکن اوراق بهادار و .... .
در نتیجه خواهیم داشت :
انتظار کاهش نرخ بهره.......افزایش تقاضا برای اوراق قرضه........افزایش قیمت اوراق قرضه... کاهش بازدهی اوراق قرضه

تاثیرات اوراق قرضه بر بازار ارز(فارکس)؟
کاهش  بازدهی اوراق قرضه نشانه انتظار کاهش نرخ بهره در آینده می باشد و بر اساس تحلیل فاندامنتال با کاهش نرخ بهره ارزش  ارزآن کشور باید کاهش یابد.
در نتیجه خواهیم داشت :
کاهش بازدهی اوراق قرضه......انتظار کاهش نرخ بهره .....تضعیف ارز در بازار فارکس.

با آرزوی موفقیت برای تمامی معامله گران در بازار فارکس.
نوشته شده توسط بخش آموزش فارکس FxErvin


Back to List